Կեսարացիներ

Կարապետ Թաճիրեանի կինը եւ որդիները՝ Տիկ. Արմաշուհի Թաճիրեան (ծնեալ Կամսըզեան), Խոսրով եւ Օննիկ, Լարնակա, 1925 թ.:

Տիկին Հիւստիան Թաճիրեան (ծնեալ Դանիէլեան)՝ Կարապետ եւ Դաւիթ Թաճիրեանների մայրը:

Դաւիթ Թաճիրեան, Փարիզ, 1924 թ.:

Կարապետ Թաճիրեան, Կոնիա, 1904 թ.:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *