Դաւիթ Թաջիրեան, 1915 թ.

Դաւիթ Թաջիրեան, 1915 թ. շրջանաւարտ Կեսարիոյ Ս. Կարապետ գիշերօթիկ վարժարանի, ապա աւարտել է Սորբոնի իրաւագիտութեան ֆակուլտետը։ 30-ականներին որպէս փաստաբան աշխատում էր Փարիզում։ 1947 թ. ներգաղթից յետոյ, նոյն պաշտօնով՝ Պետհրատում։ 1955-ից ընդունել է կուսակրօնութիւն։ Մաշտոց Եպիսկոպոս Թաջիրեանը վախճանուել է 1973 թ. … Read More

Արծաթէ կրկնակազմ

Արծաթէ կրկնակազմ (1663 թ., Կեսարիա, Musée arménien de France, n. 401) Տե՛ս Edda Vardanyan, Reflets d’Arménie. Manuscrits et Art Religieux, Paris, 2012, p. 120-121.                 Արձանագրութիւնը՝ «Աւետարանս այս արարեալ հալալ ընչիս իւր զարդարեցի … Read More