ՄԿԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ

Miology
Մկանների ձևերը

ԳԱՆԳ, ԳԱՆԳԻ ՈՍԿՐԵՐ


ԳԼԽԻ ՄԿԱՆՆԵՐ


ՈՂՆԱՇԱՐ ԵՎ ՈՂԵՐ


 

ՈՍԱԳՈՏՈԻ ՈՍԿՐԵՐ։ ԹԻԱԿ, ԱՆՐԱԿ։


 

ՈՍԱԳՈՏՈԻ ՄԿԱՆՆԵՐ


ԱՌՋԵՎԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՈՍԿՐԵՐ

Բազուկ, նախաբազուկ, դաստակ

 


ԱՌՋԵՎԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԿԱՆՆԵՐ

Բազկի մկաններ


ԱՌՋԵՎԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԿԱՆՆԵՐ

Նախաբազկի մկաններ

 


 

ԴԱՍՏԱԿԻ ՄԿԱՆՆԵՐ

Դաստակի մկաններ
Դաստակի մկաններ

 


 

ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ

Կրծքավանդակ

 

 Սրբոսկր

 


 

 Կոնքագոտի, Կոնքագոտու ոսկրեր

 


 

Կոնքագոտու մկաններ


Ստորին վերջավորության ոսկրեր

Ազդր

 

 

Ստորին վերջավորության մկաններ


 

Իրանի Մկաններ

Որովայնի և կրծքի մկաններ


 

Մեջքի մկաններ

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *